ANVÄNDARVILLKOR

GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och Futuraride ("företaget", "vi", "oss" eller "vår"), om din åtkomst till och användning av webbplatsen futuraride.com samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobila webbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt kopplade till dessa (tillsammans "webbplatsen"). Du godkänner att du genom att gå in på webbplatsen har läst, förstått och gått med på att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET FÖR DIG ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE OMEDELBART AVBRYTA ANVÄNDNINGEN. 

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avstår från all rätt att få ett särskilt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att omfattas av, och anses ha fått kännedom om och accepterat, ändringarna i reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då de reviderade användarvillkoren publiceras. 

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller som skulle göra oss föremål för något registreringskrav i sådan jurisdiktion eller sådant land. De personer som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser gör det därför på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att följa lokal lagstiftning, om och i den mån lokal lagstiftning är tillämplig. 

Webbplatsen är inte anpassad för att uppfylla branschspecifika bestämmelser (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) etc.), så om dina interaktioner skulle omfattas av sådana lagar får du inte använda denna webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som strider mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA). 

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår äganderätt och all källkod, alla databaser, funktioner, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (kollektivt kallat "innehåll") och de varumärken, servicemärken och logotyper som finns där (varumärkena) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i Förenta staterna, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg. 

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens för att få tillgång till och använda webbplatsen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt, endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig till och från webbplatsen, innehållet och varumärkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

By using the Site, you represent and warrant that: (1) all registration information you submit will be true, accurate, current, and complete; (2) you will maintain the accuracy of such information and promptly update such registration information as necessary; (3) you have the legal capacity and you agree to comply with these Terms of Use; (4) you are not a minor in the jurisdiction in which you reside; (5) you will not access the Site through automated or non-human means, whether through a bot, script, or otherwise; (6) you will not use the Site for any illegal or unauthorized purpose; and (7) your use of the Site will not violate any applicable law or regulation. 

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig har vi rätt att avbryta eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller delar av den).

FÖRBJUDEN VERKSAMHET

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella aktiviteter, förutom de som uttryckligen stöds eller godkänns av oss. 

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

1. Systematically retrieve data or other content from the Site to create or compile, directly or indirectly, a collection, compilation, database, or directory without written permission from us.

2. Lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i försök att ta reda på känslig kontoinformation, t.ex. användarlösenord.

3. Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av innehåll eller som upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller det innehåll som finns på den.

4. Förnedra, skada eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.

5. Använda information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada någon annan person.

6. Använda våra stödtjänster på ett otillbörligt sätt eller lämna in falska rapporter om missbruk eller oegentligheter.

7. Använda webbplatsen på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar och förordningar.

8. Använda webbplatsen för att annonsera eller erbjuda försäljning av varor och tjänster.

9. Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.

10. Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och spamming (kontinuerlig publicering av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av webbplatsen eller ändrar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.

11. Delta i någon form av automatiserad användning av systemet, t.ex. genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller genom att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för att samla in och utvinna data.

13. Försök att utge dig för att vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.

14. Sälja eller på annat sätt överföra din profil.

15. Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) något material som fungerar som en passiv eller aktiv mekanism för insamling eller överföring av information, inklusive, men inte begränsat till, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggor, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").

16. Störningar, avbrott eller skapa en onödig belastning på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.

17. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som tillhandahåller någon del av webbplatsen till dig.

18. Försöka kringgå åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomsten till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.

19. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.

20. Dechiffrera, dekompilera, disassemblera eller omvända ingenjörskonst av någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.

21. Except as may be the result of standard search engine or Internet browser usage, use, launch, develop, or distribute any automated system, including without limitation, any spider, robot, cheat utility, scraper, or offline reader that accesses the Site, or using or launching any unauthorized script or other software.

22. Använda en inköpsagent eller ett inköpsombud för att göra inköp på webbplatsen.

23. Gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatisk väg eller under falska förespeglingar.

24. Använda webbplatsen som en del av ett försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.

ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG.

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, lägga upp, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrivelser, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (gemensamt "bidrag"). Bidragen kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via webbplatser från tredje part. Alla bidrag som du skickar kan därför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör bidrag tillgängliga, försäkrar och garanterar du därmed att:

 1. Skapandet, distributionen, överföringen, den offentliga visningen eller framförandet samt åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemligheter eller moraliska rättigheter.
 2. You are the creator and owner of or have the necessary licenses, rights, consents, releases, and permissions to use and to authorize us, the Site, and other users of the Site to use your Contributions in any manner contemplated by the Site and these Terms of Use.
 3. You have the written consent, release, and/or permission of each and every identifiable individual person in your Contributions to use the name or likeness of each and every such identifiable individual person to enable inclusion and use of your Contributions in any manner contemplated by the Site and these Terms of Use.
 4. Your Contributions are not false, inaccurate, or misleading.
 5. Your Contributions are not unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, pyramid schemes, chain letters, spam, mass mailings, or other forms of solicitation.
 6. Your Contributions are not obscene, lewd, lascivious, filthy, violent, harassing, libelous, slanderous, or otherwise objectionable (as determined by us).
 7. Your Contributions do not ridicule, mock, disparage, intimidate, or abuse anyone.
 8. Your Contributions are not used to harass or threaten (in the legal sense of those terms) any other person and to promote violence against a specific person or class of people.
 9. Your Contributions do not violate any applicable law, regulation, or rule.
 10. Your Contributions do not violate the privacy or publicity rights of any third party.
 11. Your Contributions do not contain any material that solicits personal information from anyone under the age of 18 or exploits people under the age of 18 in a sexual or violent manner.
 12. Your Contributions do not violate any applicable law concerning child pornography, or otherwise intended to protect the health or well-being of minors.
 13. Your Contributions do not include any offensive comments that are connected to race, national origin, gender, sexual preference, or physical handicap.
 14. Your Contributions do not otherwise violate, or link to material that violates, any provision of these Terms of Use, or any applicable law or regulation.

All användning av webbplatsen i strid med ovanstående strider mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till att din rätt att använda webbplatsen upphör eller avbryts.

BIDRAGSLICENS

By posting your Contributions to any part of the Site or making Contributions accessible to the Site by linking your account from the Site to any of your social networking accounts, you automatically grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to us an unrestricted, unlimited, irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, royalty-free, fully-paid, worldwide right, and license to host, use, copy, reproduce, disclose, sell, resell, publish, broadcast, retitle, archive, store, cache, publicly perform, publicly display, reformat, translate, transmit, excerpt (in whole or in part), and distribute such Contributions (including, without limitation, your image and voice) for any purpose, commercial, advertising, or otherwise, and to prepare derivative works of, or incorporate into other works, such Contributions, and grant and authorize sublicenses of the foregoing. The use and distribution may occur in any media formats and through any media channels. 

Denna licens gäller i alla former, medier och tekniker som är kända eller utvecklas i framtiden och omfattar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisetagarnamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder som du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina bidrag och du garanterar att moraliska rättigheter inte har hävts på annat sätt i dina bidrag. 

Vi hävdar inte någon äganderätt till dina bidrag. Du behåller den fulla äganderätten till alla dina bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är kopplade till dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller på något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att friskriva oss från allt ansvar och att avstå från att vidta rättsliga åtgärder mot oss med avseende på dina bidrag. 

Vi har rätt att efter eget gottfinnande (1) redigera, redigera eller på annat sätt ändra bidrag, (2) kategorisera om bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser på webbplatsen och (3) förhandsgranska eller radera bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan förvarning. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

RIKTLINJER FÖR ÖVERSYNER.

Vi kan erbjuda dig områden på webbplatsen där du kan lämna recensioner eller betyg. När du lägger upp en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du ska ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som recenseras, (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiska, stötande eller hatiska ord, (3) dina recensioner får inte innehålla diskriminerande referenser baserade på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionsnedsättning; (4) dina recensioner får inte innehålla hänvisningar till olaglig verksamhet; (5) du får inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du får inte dra några slutsatser om lagligheten av ett beteende; (7) du får inte publicera falska eller vilseledande uttalanden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att publicera recensioner, vare sig positiva eller negativa. 

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner godkänns inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikterna hos någon av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inte ansvar för någon recension eller för några krav, skulder eller förluster som följer av någon recension. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rätt och licens att reproducera, ändra, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra och/eller distribuera allt innehåll som rör recensionerna.

SOCIALA MEDIER

Som en del av webbplatsens funktionalitet kan du koppla ihop ditt konto med onlinekonton som du har hos tredjepartstjänsteleverantörer (varje sådant konto är ett "Tredjepartskonto") genom att antingen: (1) tillhandahålla inloggningsuppgifter för ditt konto hos tredje part via webbplatsen, eller (2) låta oss få tillgång till ditt konto hos tredje part, vilket är tillåtet enligt de tillämpliga villkoren som reglerar din användning av varje konto hos tredje part. Du försäkrar och garanterar att du har rätt att lämna ut dina inloggningsuppgifter till ditt konto hos tredje part till oss och/eller ge oss tillgång till ditt konto hos tredje part, utan att du bryter mot något av de villkor som reglerar din användning av det tillämpliga kontot hos tredje part, och utan att vi är skyldiga att betala några avgifter eller att vi är föremål för några användningsbegränsningar som införts av tredjepartstjänsteleverantören för kontot hos tredje part. Genom att ge oss tillgång till konton från tredje part förstår du att (1) vi kan få tillgång till, göra tillgängligt och lagra (i förekommande fall) innehåll som du har tillhandahållit och lagrat på ditt konto från tredje part (det "sociala nätverksinnehållet") så att det är tillgängligt på och via webbplatsen via ditt konto, inklusive, utan begränsning, vänlistor, och (2) vi kan skicka in och ta emot ytterligare information från ditt konto från tredje part i den utsträckning som du informeras om när du kopplar ihop ditt konto med kontot från tredje part. Beroende på vilka Tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de sekretessinställningar som du har ställt in i sådana Tredjepartskonton kan personligt identifierbar information som du lägger upp på dina Tredjepartskonton vara tillgänglig på och via ditt konto på Webbplatsen. Observera att om ett tredjepartskonto eller en tillhörande tjänst blir otillgänglig eller om vår tillgång till ett sådant tredjepartskonto avslutas av tredjepartstjänsteleverantören, kan det sociala nätverksinnehållet inte längre vara tillgängligt på och via webbplatsen. Du kommer att ha möjlighet att när som helst avaktivera anslutningen mellan ditt konto på webbplatsen och dina konton från tredje part. OBSERVERA ATT DIN RELATION MED DE TREDJEPARTSTJÄNSTELEVERANTÖRER SOM ÄR KOPPLADE TILL DINA TREDJEPARTSKONTON ENDAST REGLERAS AV DITT ELLER DINA AVTAL MED SÅDANA TREDJEPARTSTJÄNSTELEVERANTÖRER. Vi gör inga ansträngningar för att granska innehåll från sociala nätverk för något ändamål, inklusive men inte begränsat till, för att kontrollera riktighet, laglighet eller att det inte strider mot lagen, och vi är inte ansvariga för innehåll från sociala nätverk. Du bekräftar och godkänner att vi kan få tillgång till din e-postadressbok som är kopplad till ett tredjepartskonto och din kontaktlista som är lagrad på din mobila enhet eller surfplatta, enbart i syfte att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda webbplatsen. Du kan avaktivera kopplingen mellan Webbplatsen och ditt Tredjepartskonto genom att kontakta oss via kontaktinformationen nedan eller via dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka radera all information som lagras på våra servrar och som erhållits via ett sådant Tredjepartskonto, förutom användarnamnet och profilbilden som blir associerade med ditt konto.

INKOMSTER

Du bekräftar och godkänner att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("Inlämningar") som du lämnar till oss är icke-konfidentiella och blir vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag i alla lagliga syften, kommersiella eller andra, utan erkännande eller ersättning till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana bidrag är original från dig eller att du har rätt att lämna sådana bidrag. Du samtycker till att det inte ska finnas någon möjlighet till regress mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina bidrag.

FÖRVALTNING AV WEBBPLATSEN

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka Webbplatsen för överträdelser av dessa Användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till att rapportera en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa tillgången till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den mån det är tekniskt möjligt) något av dina Bidrag eller någon del av dem; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är alltför stora eller på något sätt belastar våra system, och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och vår egendom och för att underlätta webbplatsens korrekta funktion.

INTEGRITETSPOLICY

We care about data privacy and security. Please review our Privacy Policy: https://futuraride.com/privacy-policy/. By using the Site, you agree to be bound by our Privacy Policy, which is incorporated into these Terms of Use. Please be advised the Site is hosted in the United States. If you access the Site from any other region of the world with laws or other requirements governing personal data collection, use, or disclosure that differ from applicable laws in the United States, then through your continued use of the Site, you are transferring your data to the United States, and you agree to have your data transferred to and processed in the United States.

INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN.

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller via webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela oss omedelbart med hjälp av den kontaktinformation som anges nedan ("anmälan"). En kopia av ditt meddelande kommer att skickas till den person som har lagt upp eller lagrat det material som tas upp i meddelandet. Observera att du i enlighet med tillämplig lag kan hållas skadeståndsskyldig om du gör väsentliga felaktiga uppgifter i en anmälan. Om du inte är säker på att material som finns på eller länkas till webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt bör du därför överväga att först kontakta en advokat.

GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

These Terms of Use shall remain in full force and effect while you use the Site. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE TERMS OF USE, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE SITE (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE TERMS OF USE OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION. WE MAY TERMINATE YOUR USE OR PARTICIPATION IN THE SITE OR DELETE YOUR ACCOUNT AND ANY CONTENT OR INFORMATION THAT YOU POSTED AT ANY TIME, WITHOUT WARNING, IN OUR SOLE DISCRETION. 

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är det förbjudet för dig att registrera och skapa ett nytt konto i ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller en tredje parts namn, även om du agerar på tredje parts vägnar. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsrättsliga åtgärder.

ÄNDRINGAR OCH AVBROTT.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande när som helst. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av webbplatsen. 

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid är tillgänglig. Vi kan drabbas av hårdvaru-, mjukvaru- eller andra problem eller behöva utföra underhåll i samband med webbplatsen, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för eventuella förluster, skador eller olägenheter som orsakas av att du inte kan få tillgång till eller använda webbplatsen under en eventuell driftsstopp eller avbrytande av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas så att vi är skyldiga att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med den.

LÖSNING AV TVISTER
Informella förhandlingar

To expedite resolution and control the cost of any dispute, controversy, or claim related to these Terms of Use (each a “Dispute” and collectively, the “Disputes”) brought by either you or us (individually, a “Party” and collectively, the “Parties”), the Parties agree to first attempt to negotiate any Dispute (except those Disputes expressly provided below) informally for at least thirty (30) days before initiating arbitration. Such informal negotiations commence upon written notice from one Party to the other Party.

Informella förhandlingar

Parterna är överens om att ett eventuellt skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter ska (a) inget skiljeförfarande förenas med något annat förfarande, (b) det finns ingen rätt eller befogenhet för någon tvist att bli föremål för skiljeförfarande på grundval av en grupptalan eller att använda förfaranden för grupptalan, och (c) det finns ingen rätt eller befogenhet för någon tvist att väckas i en påstådd representativ kapacitet för allmänheten eller andra personer.

RÄTTELSER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

ANSVARSFÖRKLARING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DEN ÄR TILLGÄNGLIG. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL WEBBPLATSEN, OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR, AV VILKET SLAG SOM HELST, TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRINGEN TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA WEBBPLATSEN AV EN TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE, STÄLLER OSS BAKOM, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM PRESENTERAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. LIKSOM NÄR DET GÄLLER KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH VARA FÖRSIKTIG NÄR DET ÄR LÄMPLIGT.

BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARSSKYLDIGHETEN

IN NO EVENT WILL WE OR OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING LOST PROFIT, LOST REVENUE, LOSS OF DATA, OR OTHER DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SITE, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, OUR LIABILITY TO YOU FOR ANY CAUSE WHATSOEVER AND REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION, WILL AT ALL TIMES BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID, IF ANY, BY YOU TO US. CERTAIN US STATE LAWS AND INTERNATIONAL LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

ERSÄTTNING

You agree to defend, indemnify, and hold us harmless, including our subsidiaries, affiliates, and all of our respective officers, agents, partners, and employees, from and against any loss, damage, liability, claim, or demand, including reasonable attorneys’ fees and expenses, made by any third party due to or arising out of: (1) your Contributions; (2) use of the Site; (3) breach of these Terms of Use; (4) any breach of your representations and warranties set forth in these Terms of Use; (5) your violation of the rights of a third party, including but not limited to intellectual property rights; or (6) any overt harmful act toward any other user of the Site with whom you connected via the Site. Notwithstanding the foregoing, we reserve the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter for which you are required to indemnify us, and you agree to cooperate, at your expense, with our defense of such claims. We will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action, or proceeding which is subject to this indemnification upon becoming aware of it.

ANVÄNDARUPPGIFTER

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen för att kunna hantera webbplatsens prestanda, samt uppgifter om din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopior av data är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som rör någon aktivitet som du har utfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana data, och du avstår härmed från alla rättigheter att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller korruption av sådana data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTER SAMT ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniskt.

ANVÄNDARE OCH INVÅNARE I KALIFORNIEN

Om ett klagomål till oss inte har lösts på ett tillfredsställande sätt kan du skriftligen kontakta enheten för stöd till klagomål vid divisionen för konsumenttjänster vid Kaliforniens konsumentdepartement. 

MISCELLANEOUSThese Terms of Use and any policies or operating rules posted by us on the Site or in respect to the Site constitute the entire agreement and understanding between you and us. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Use shall not operate as a waiver of such right or provision. These Terms of Use operate to the fullest extent permissible by law. We may assign any or all of our rights and obligations to others at any time. We shall not be responsible or liable for any loss, damage, delay, or failure to act caused by any cause beyond our reasonable control. If any provision or part of a provision of these Terms of Use is determined to be unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Use and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. There is no joint venture, partnership, employment, or agency relationship created between you and us as a result of these Terms of Use or use of the Site. You agree that these Terms of Use will not be construed against us by virtue of having drafted them. You hereby waive any and all defenses you may have based on the electronic form of these Terms of Use and the lack of signing by the parties hereto to execute these Terms of Use.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Storbritannien.