BRUGERBETINGELSER

Sidst opdateret april 05, 2021

AFTALE OM VILKÅR

Disse brugsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale mellem dig, enten personligt eller på vegne af en enhed ("du") og Futuraride ("virksomheden", "vi", "os" eller "vores"), vedrørende din adgang til og brug af futuraride.com-webstedet samt enhver anden medieform, mediekanal, mobilwebsted eller mobilapplikation, der er relateret, knyttet eller på anden måde forbundet hertil (samlet benævnt "webstedet"). Du accepterer, at du ved at få adgang til webstedet har læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse brugsbetingelser. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE BRUGSBETINGELSER, ER DET UDTRYKKELIGT FORBUDT FOR DIG AT BRUGE WEBSTEDET, OG DU SKAL STRAKS OPHØRE MED AT BRUGE DET.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, er hermed udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse brugsbetingelser til enhver tid og af enhver grund. Vi vil gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer ved at opdatere datoen for "Sidst opdateret" i disse brugsbetingelser, og du giver afkald på enhver ret til at modtage en specifik meddelelse om hver enkelt af disse ændringer. Det er dit ansvar at gennemgå disse Vilkår for anvendelse regelmæssigt for at holde dig orienteret om opdateringer. Du vil være underlagt og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og have accepteret ændringerne i reviderede brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter den dato, hvor de reviderede brugsbetingelser er blevet offentliggjort.

Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af personer eller enheder i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med love eller regler, eller som ville underlægge os et registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er alene ansvarlige for overholdelse af lokal lovgivning, hvis og i det omfang lokal lovgivning er gældende.

Webstedet er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke bestemmelser (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love, må du ikke bruge dette websted. Du må ikke bruge webstedet på en måde, som ville være i strid med Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Webstedet er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge eller registrere sig på webstedet.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores ejendom, og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, hjemmesidedesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet set "indhold") og de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt heri (varemærkerne), ejes eller kontrolleres af os eller er licenseret til os og er beskyttet af ophavsrets- og varemærkelovgivning og forskellige andre immaterielle rettigheder og love om illoyal konkurrence i USA, international ophavsretslovgivning og internationale konventioner. Indholdet og mærkerne leveres på webstedet "SOM DET ER" udelukkende til din information og personlige brug. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse brugsbetingelser, må ingen dele af webstedet og intet indhold eller varemærker kopieres, reproduceres, sammenfattes, genudgives, uploades, offentliggøres, offentliggøres, vises offentligt, kodes, oversættes, overføres, distribueres, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til kommercielle formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, får du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af det indhold, som du har fået adgang til, udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet dig til og på webstedet, indholdet og mærkerne.

BRUGERREPRÆSENTATIONER

Ved at bruge webstedet erklærer og garanterer du, at: (1) alle registreringsoplysninger, som du indsender, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige; (2) du vil opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger og straks opdatere sådanne registreringsoplysninger om nødvendigt; (3) du har den juridiske kapacitet og accepterer at overholde disse Vilkår for brug; (4) du er ikke mindreårig i den jurisdiktion, hvor du er bosat, (5) du må ikke få adgang til webstedet via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, uanset om det sker via en bot, et script eller på anden måde; (6) du ikke vil bruge webstedet til ulovlige eller uautoriserede formål; og (7) at din brug af webstedet ikke overtræder gældende love eller bestemmelser.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller dele heraf).

BRUGERREGISTRERING

Du kan blive bedt om at registrere dig på webstedet. Du accepterer at holde din adgangskode fortroligt og er ansvarlig for al brug af din konto og adgangskode. Vi forbeholder os retten til at fjerne, kræve tilbage eller ændre et brugernavn, du har valgt, hvis vi efter eget skøn vurderer, at et sådant brugernavn er upassende, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt.

FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til andre formål end dem, som vi stiller webstedet til rådighed for. Webstedet må ikke bruges i forbindelse med kommercielle aktiviteter, undtagen dem, der specifikt er godkendt af os.

Som bruger af webstedet accepterer du, at du ikke må:

 1. 1. Systematisk hente data eller andet indhold fra webstedet for direkte eller indirekte at oprette eller sammensætte en samling, kompilering, database eller fortegnelse uden skriftlig tilladelse fra os.
 2. 2. At snyde, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i forsøg på at få kendskab til følsomme kontooplysninger som f.eks. brugeradgangskoder.
 3. 3. Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopiering af indhold eller håndhæver begrænsninger i brugen af webstedet og/eller indholdet på webstedet.
 4. 4. Nedgøre, plette eller på anden måde skade os og/eller webstedet efter vores mening.
 5. 5. Bruge oplysninger fra webstedet til at chikanere, misbruge eller skade en anden person.
 6. 6. Gør uretmæssig brug af vores supporttjenester eller indsender falske rapporter om misbrug eller forseelser.
 7. 7. Bruge webstedet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med gældende love eller regler.
 8. 8. Bruge webstedet til at reklamere for eller tilbyde at sælge varer og tjenester.
 9. 9. Indgå i uautoriseret framing af eller linking til webstedet.
 10. 10. Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) virus, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udstationering af gentagne tekster), der forstyrrer en parts uafbrudte brug og nydelse af webstedet eller ændrer, forringer, afbryder, afbryder, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af webstedet.
 11. 11. Indgå i nogen form for automatiseret brug af systemet, såsom brug af scripts til at sende kommentarer eller meddelelser eller brug af data mining, robotter eller lignende værktøjer til indsamling og udtrækning af data.
 12. 12. Slet ophavsret eller andre ejendomsrettigheder fra ethvert indhold.
 13. 13. Forsøge at udgive sig for at være en anden bruger eller person eller bruge en anden brugers brugernavn.
 14. 14. Sælge eller på anden måde overføre din profil.
 15. 15. Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamlings- eller transmissionsmekanisme, herunder uden begrænsning, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies eller andre lignende enheder (undertiden benævnt "spyware" eller "passive indsamlingsmekanismer" eller "pcms").
 16. 16. Forstyrre, afbryde eller skabe en unødig belastning af webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med webstedet.
 17. 17. Chikanere, genere, intimidere eller true nogen af vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere en del af webstedet til dig.
 18. 18. Forsøg på at omgå foranstaltninger på webstedet, der er designet til at forhindre eller begrænse adgangen til webstedet eller dele af webstedet.
 19. 19. Kopiere eller tilpasse webstedets software, herunder, men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.
 20. 20. Dechifrere, dekompilere, demontere eller foretage reverse engineering af software, der på nogen måde udgør eller på nogen måde udgør en del af webstedet.
 21. 21. Bortset fra hvad der kan være resultatet af standard søgemaskine- eller internetbrowserbrug, bruge, lancere, udvikle eller distribuere ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver spider, robot, snydeværktøj, scraper eller offline-læser, der får adgang til webstedet, eller bruge eller lancere ethvert uautoriseret script eller anden software.
 22. 22. Bruge en indkøbsagent eller indkøbsagent til at foretage indkøb på webstedet.
 23. 23. Gøre uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamle brugernavne og/eller e-mailadresser på brugere elektronisk eller på anden vis med henblik på at sende uopfordrede e-mails eller oprette brugerkonti på automatiseret vis eller under falske forudsætninger.
 24. 24. Bruge webstedet som en del af et forsøg på at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og/eller indholdet til en indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.

BRUGERGENEREREDE BIDRAG

Webstedet kan invitere dig til at chatte, bidrage til eller deltage i blogs, opslagstavler, onlinefora og andre funktioner og kan give dig mulighed for at oprette, indsende, skrive, vise, overføre, udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet benævnt "bidrag"). Bidrag kan være synlige for andre brugere af webstedet og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, som du sender, blive behandlet som ikke-fortrolige og ikke-proprietære. Når du opretter eller stiller bidrag til rådighed, erklærer og garanterer du dermed, at:

 1.  Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller fremførelse samt adgang til, downloading eller kopiering af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke tredjeparters ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmeligheder eller moralske rettigheder.
  2. Du er ophavsmand og ejer af eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, frigørelser og tilladelser til at bruge og give os, webstedet og andre brugere af webstedet tilladelse til at bruge dine bidrag på enhver måde, der er omhandlet af webstedet og disse brugsbetingelser.
  3. Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar person i dine bidrag til at bruge navn eller billede af hver enkelt identificerbar person for at muliggøre optagelse og brug af dine bidrag på enhver måde, der er omhandlet af webstedet og disse brugsbetingelser.
  4. Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.
  5. Dine bidrag er ikke uopfordrede eller uautoriserede reklamer, salgsfremmende materialer, pyramidespil, kædebreve, spam, masseudsendelser eller andre former for opfordringer.
  6. Dine bidrag er ikke obskønne, utugtige, utugtige, sjofle, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, ærekrænkende eller på anden måde anstødelige (som vi afgør).
  7. Dine bidrag må ikke latterliggøre, håne, nedgøre, intimidere eller misbruge nogen.
  8. Dine bidrag bruges ikke til at chikanere eller true (i den juridiske betydning af disse udtryk) andre personer eller til at fremme vold mod en bestemt person eller gruppe af personer.
  9. Dine bidrag overtræder ikke gældende love, regler eller bestemmelser.
  10. Dine bidrag krænker ikke tredjeparters privatliv eller reklamerettigheder.
  11. Dine bidrag indeholder ikke noget materiale, der anmoder om personlige oplysninger fra personer under 18 år eller udnytter personer under 18 år på en seksuel eller voldelig måde.
  12. Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lov om børnepornografi eller på anden måde har til formål at beskytte mindreåriges sundhed eller velfærd.
  13. Dine bidrag må ikke indeholde fornærmende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.
  14. Dine bidrag overtræder ikke på anden måde eller linker ikke til materiale, der overtræder nogen bestemmelse i disse brugsbetingelser eller nogen gældende lov eller bestemmelse.

Enhver brug af webstedet i strid med ovenstående overtræder disse brugsbetingelser og kan bl.a. medføre, at dine rettigheder til at bruge webstedet opsiges eller suspenderes.

BIDRAGSLICENS

Ved at lægge dine bidrag ud på en hvilken som helst del af webstedet eller gøre bidrag tilgængelige på webstedet ved at linke din konto fra webstedet til en af dine konti på sociale netværk giver du os automatisk, og du erklærer og garanterer, at du har ret til at give os en ubegrænset, ubegrænset, uigenkaldelig, uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fuldt betalt, verdensomspændende ret og licens til at hoste, bruge, kopiere, reproducere, videregive, sælge, videresælge, offentliggøre, udsende, omtitle, arkivere, lagre, gemme, cache, offentlig fremførelse, offentlig visning, omformatere, oversætte, overføre, overføre, udtrække (helt eller delvist) og distribuere sådanne bidrag (herunder, uden begrænsning, dit billede og din stemme) til ethvert formål, kommercielt, reklame eller andet, og til at udarbejde afledte værker af eller inkorporere sådanne bidrag i andre værker, samt til at give og tillade underlicenser af ovenstående. Brugen og distributionen kan finde sted i alle medieformater og gennem alle mediekanaler.

Denne licens gælder for alle former, medier eller teknologier, der er kendt eller udvikles nu eller senere, og omfatter vores brug af dit navn, firmanavn og franchisenavn, alt efter hvad der er relevant, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer og personlige og kommercielle billeder, som du giver os. Du giver afkald på alle moralske rettigheder i dine bidrag, og du garanterer, at der ikke på anden måde er gjort moralske rettigheder gældende i dine bidrag.

Vi påberåber os ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du beholder det fulde ejerskab af alle dine bidrag og alle intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle udsagn eller erklæringer i dine Bidrag, som du har givet i noget område på webstedet. Du er alene ansvarlig for dine Bidrag til webstedet, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os for ethvert ansvar og at afstå fra enhver retssag mod os i forbindelse med dine Bidrag.  

Vi har ret til, efter eget skøn, (1) at redigere, redigere eller på anden måde ændre bidrag; (2) at omkategorisere bidrag for at placere dem på mere passende steder på webstedet; og (3) at forhåndsgranske eller slette bidrag til enhver tid og af enhver grund uden varsel. Vi har ingen forpligtelse til at overvåge dine Bidrag.

RETNINGSLINJER FOR REVISIONER

Vi kan give dig områder på webstedet, hvor du kan afgive anmeldelser eller bedømmelser. Når du skriver en anmeldelse, skal du overholde følgende kriterier: (1) du skal have førstehåndserfaring med den person/enhed, der anmeldes; (2) dine anmeldelser må ikke indeholde stødende blasfemi, eller misbrug, racistisk, stødende eller hadefuldt sprog; (3) dine anmeldelser må ikke indeholde diskriminerende henvisninger baseret på religion, race, køn, national oprindelse, alder, civilstand, seksuel orientering eller handicap; (4) dine anmeldelser må ikke indeholde henvisninger til ulovlig aktivitet; (5) du må ikke være tilknyttet konkurrenter, hvis du udsender negative anmeldelser; (6) du må ikke drage konklusioner om lovligheden af en adfærd; (7) du må ikke udgive falske eller vildledende udtalelser; og (8) du må ikke organisere en kampagne, der opfordrer andre til at udgive anmeldelser, hvad enten de er positive eller negative.

Vi kan acceptere, afvise eller fjerne anmeldelser efter vores eget skøn. Vi har absolut ingen forpligtelse til at screene anmeldelser eller slette anmeldelser, selv hvis nogen anser anmeldelser for anstødelige eller unøjagtige. Anmeldelser er ikke godkendt af os og repræsenterer ikke nødvendigvis vores holdninger eller holdninger hos nogen af vores tilknyttede selskaber eller partnere. Vi påtager os intet ansvar for nogen anmeldelse eller for eventuelle krav, forpligtelser eller tab som følge af en anmeldelse. Ved at indsende en anmeldelse giver du os hermed en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig og underlicensérbar ret og licens til at reproducere, ændre, oversætte, overføre, transmittere på enhver måde, vise, udføre og/eller distribuere alt indhold vedrørende anmeldelser.

SOCIALE MEDIER

Som en del af funktionaliteten på webstedet kan du sammenkoble din konto med onlinekonti, du har hos tredjepartstjenesteudbydere (hver af disse konti er en "tredjepartskonto") ved enten at: (1) ved at give dine loginoplysninger til din tredjepartskonto via webstedet eller (2) ved at give os adgang til din tredjepartskonto, som det er tilladt i henhold til de gældende vilkår og betingelser, der gælder for din brug af hver tredjepartskonto. Du erklærer og garanterer, at du er berettiget til at give os dine loginoplysninger til din tredjepartskonto og/eller give os adgang til din tredjepartskonto, uden at du overtræder nogen af de vilkår og betingelser, der gælder for din brug af den pågældende tredjepartskonto, og uden at forpligte os til at betale gebyrer eller gøre os underlagt nogen brugsbegrænsninger, der er pålagt af tredjepartstjenesteudbyderen af tredjepartskontoen. Ved at give os adgang til en tredjepartskonto forstår du, at (1) vi kan få adgang til, gøre tilgængeligt og gemme (hvis relevant) indhold, som du har givet til og gemt på din tredjepartskonto (det "indhold fra sociale netværk"), så det er tilgængeligt på og via webstedet via din konto, herunder uden begrænsning eventuelle vennelister, og (2) vi kan sende til og modtage yderligere oplysninger fra din tredjepartskonto i det omfang, du får besked, når du forbinder din konto med tredjepartskontoen. Afhængigt af de Tredjepartskonti, du vælger, og med forbehold af de indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, du har indstillet i sådanne Tredjepartskonti, kan personligt identificerbare oplysninger, som du lægger op på dine Tredjepartskonti, være tilgængelige på og via din konto på webstedet. Bemærk venligst, at hvis en tredjepartskonto eller en tilknyttet tjeneste bliver utilgængelig, eller hvis vores adgang til en sådan tredjepartskonto opsiges af tredjepartstjenesteudbyderen, kan det sociale netværksindhold muligvis ikke længere være tilgængeligt på og via webstedet. Du vil til enhver tid have mulighed for at deaktivere forbindelsen mellem din konto på webstedet og dine tredjepartskonti. BEMÆRK VENLIGST, AT DIT FORHOLD TIL DE TREDJEPARTSTJENESTEUDBYDERE, DER ER TILKNYTTET DINE TREDJEPARTSKONTI, UDELUKKENDE ER REGULERET AF DIN(E) AFTALE(R) MED SÅDANNE TREDJEPARTSTJENESTEUDBYDERE. Vi gør intet forsøg på at gennemgå indhold fra sociale netværk til noget formål, herunder, men ikke begrænset til, nøjagtighed, lovlighed eller manglende overtrædelse, og vi er ikke ansvarlige for indhold fra sociale netværk. Du anerkender og accepterer, at vi kan få adgang til din e-mail-adressebog, der er knyttet til en tredjepartskonto, og din kontaktliste, der er gemt på din mobilenhed eller tablet-computer, udelukkende med henblik på at identificere og informere dig om de kontakter, der også har registreret sig for at bruge webstedet. Du kan deaktivere forbindelsen mellem webstedet og din tredjepartskonto ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor eller via dine kontoindstillinger (hvis relevant). Vi vil forsøge at slette alle oplysninger, der er gemt på vores servere, og som blev opnået via en sådan tredjepartskonto, undtagen brugernavnet og profilbilledet, som bliver tilknyttet din konto.

INDSENDELSER

Du anerkender og accepterer, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, idéer, feedback eller andre oplysninger vedrørende webstedet ("Indsendelser"), som du giver os, er ikke-fortrolige og bliver vores eneste ejendom. Vi ejer enerettighederne, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og har ret til ubegrænset brug og udbredelse af disse indlæg til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig. Du giver hermed afkald på alle moralske rettigheder til sådanne indsendelser, og du garanterer hermed, at sådanne indsendelser er dine originale indsendelser, eller at du har ret til at indsende sådanne indsendelser. Du accepterer, at der ikke kan gøres regres mod os for påstået eller faktisk krænkelse eller misbrug af nogen form for ejendomsrettighed i dine indsendelser.

FORVALTNING AF ANLÆGSOMRÅDET

Vi forbeholder os retten, men ikke forpligtelsen, til at: (1) overvåge webstedet for overtrædelser af disse brugsbetingelser; (2) træffe passende juridiske foranstaltninger mod enhver, der efter vores eget skøn overtræder loven eller disse brugsbetingelser, herunder uden begrænsning, at rapportere en sådan bruger til de retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores eget skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) ethvert af dine bidrag eller enhver del heraf; (4) efter vores eget skøn og uden begrænsning, meddelelse eller ansvar at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på anden måde belaster vores systemer; og (5) på anden måde administrere webstedet på en måde, der har til formål at beskytte vores rettigheder og ejendom og at fremme en korrekt funktion af webstedet.

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi går op i databeskyttelse og datasikkerhed. Læs venligst vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://futuraride.com/privacy-policy/Ved at bruge webstedet accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, som er inkorporeret i disse brugsbetingelser. Vær opmærksom på, at webstedet er hostet i USA. Hvis du får adgang til webstedet fra en anden region i verden med love eller andre krav vedrørende indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i USA, overfører du ved din fortsatte brug af webstedet dine data til USA, og du accepterer, at dine data overføres til og behandles i USA.

KRÆNKELSER AF OPHAVSRETTEN

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at noget materiale, der er tilgængeligt på eller via webstedet, krænker en ophavsret, som du ejer eller kontrollerer, bedes du straks underrette os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor ("Underretning"). En kopi af din anmeldelse vil blive sendt til den person, der har lagt det materiale, der er nævnt i anmeldelsen, ud eller gemt det. Vær opmærksom på, at du i henhold til gældende lovgivning kan blive holdt ansvarlig for erstatning, hvis du laver væsentlige fejlagtige oplysninger i en anmeldelse. Hvis du derfor ikke er sikker på, at materiale, der findes på eller linkes til fra webstedet, krænker din ophavsret, bør du overveje først at kontakte en advokat.

LØBETID OG OPSIGELSE

Disse brugsbetingelser skal forblive fuldt ud i kraft, så længe du bruger webstedet. UDEN AT BEGRÆNSE ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BRUGSBETINGELSER FORBEHOLDER VI OS RET TIL EFTER EGET SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR AT NÆGTE ENHVER PERSON ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET (HERUNDER BLOKERING AF VISSE IP-ADRESSER) AF EN HVILKEN SOM HELST GRUND ELLER UDEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR BRUD PÅ EN ERKLÆRING, GARANTI ELLER AFTALE I DISSE BRUGSBETINGELSER ELLER PÅ GÆLDENDE LOVE ELLER BESTEMMELSER. VI KAN OPSIGE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE PÅ WEBSTEDET ELLER SLETTE DIN KONTO OG ETHVERT INDHOLD ELLER INFORMATION, SOM DU HAR LAGT OP, NÅR SOM HELST OG UDEN VARSEL EFTER VORES EGET SKØN.

Hvis vi opsiger eller suspenderer din konto af en eller anden grund, er det forbudt for dig at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller en tredjeparts navn, selv om du handler på vegne af tredjeparten. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os retten til at træffe passende juridiske foranstaltninger, herunder uden begrænsning at forfølge civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige retsmidler.

ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os ret til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af webstedet til enhver tid eller af enhver grund efter vores eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Vi forbeholder os også ret til at ændre eller afbryde hele eller dele af webstedet uden varsel til enhver tid. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for ændringer, prisændringer, suspension eller ophør af webstedet.  

Vi kan ikke garantere, at webstedet vil være tilgængeligt til enhver tid. Vi kan opleve hardware-, software- eller andre problemer eller have behov for at udføre vedligeholdelse i forbindelse med webstedet, hvilket kan resultere i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os ret til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde ændre webstedet til enhver tid eller af enhver grund uden at give dig besked. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skader eller ulemper som følge af din manglende adgang til eller brug af webstedet i forbindelse med nedetid eller afbrydelse af webstedet. Intet i disse brugsbetingelser skal fortolkes således, at det forpligter os til at vedligeholde og understøtte webstedet eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

BILÆGGELSE AF TVISTER

Uformelle forhandlinger

For at fremskynde løsningen og kontrollere omkostningerne i forbindelse med enhver tvist, kontrovers eller krav i forbindelse med disse brugsbetingelser (hver især en "tvist" og samlet set "tvister"), som enten du eller vi (individuelt en "part" og samlet set "parterne") har rejst, er parterne enige om først at forsøge at forhandle enhver tvist (undtagen de tvister, der udtrykkeligt er omhandlet nedenfor) uformelt i mindst tredive (30) dage, før de indleder en voldgift. Sådanne uformelle forhandlinger indledes efter skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part.

Begrænsninger

Parterne er enige om, at en eventuel voldgift skal være begrænset til tvisten mellem parterne individuelt. I det omfang loven tillader det, (a) må ingen voldgiftssag forenes med nogen anden procedure; (b) der er ingen ret eller bemyndigelse til at lade en tvist blive voldgiftsbehandlet på et gruppesøgsmål eller til at anvende gruppesøgsmålsprocedurer; og (c) der er ingen ret eller bemyndigelse til at indbringe en tvist i en påstået repræsentativ egenskab på vegne af offentligheden eller andre personer.

Undtagelser fra uformelle forhandlinger og voldgift

Parterne er enige om, at følgende tvister ikke er omfattet af ovennævnte bestemmelser om uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) tvister, der har til formål at håndhæve eller beskytte eller vedrører gyldigheden af en parts intellektuelle ejendomsrettigheder, (b) tvister, der vedrører eller udspringer af påstande om tyveri, piratkopiering, krænkelse af privatlivets fred eller uautoriseret brug, og (c) krav om påbud. Hvis denne bestemmelse anses for at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vælger ingen af parterne at lade en tvist, der falder ind under den del af denne bestemmelse, der anses for at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, blive afgjort af en kompetent domstol inden for de domstole, der er anført som værneting ovenfor, og parterne accepterer at underkaste sig denne domstols personlige jurisdiktion.

RETTELSER

Der kan være oplysninger på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet til enhver tid og uden forudgående varsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

WEBSTEDET LEVERES I DEN TILSTAND, SOM DET ER, OG SOM DET ER TILGÆNGELIGT. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET OG VORES TJENESTER SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, I FORBINDELSE MED WEBSTEDET OG DIN BRUG AF DET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF SIDENS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF WEBSTEDER, DER ER KNYTTET TIL SIDEN, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR (1) FEJL, FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER MATERIELLE SKADER AF ENHVER ART SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF SIDEN, (3) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER FINANSIELLE OPLYSNINGER, DER ER LAGRET DERI, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSION TIL ELLER FRA WEBSTEDET, (5) ALLE FEJL, VIRA, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER VIA WEBSTEDET AF EN TREDJEPART, OG/ELLER (6) ALLE FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR ETHVERT TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIGGJORT, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER OS IKKE ANSVAR FOR PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA WEBSTEDET, ET WEBSTED MED HYPERLINK ELLER ET WEBSTED ELLER EN MOBILAPPLIKATION, DER ER VIST I ET BANNER ELLER ANDEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR AT OVERVÅGE TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTEYDELSE VIA ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DØMMEKRAFT OG UDVISE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER RELEVANT.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE, TABT INDTÆGT, TAB AF DATA ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, SELV OM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UANSET DET MODSATTE HERI ER VORES ANSVAR OVER FOR DIG UANSET ÅRSAG OG UANSET SØGSMÅLETS FORM TIL ENHVER TID BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM DU EVENTUELT HAR BETALT TIL OS. VISSE AMERIKANSKE STATSLOVE OG INTERNATIONALE LOVE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE ERSTATNINGER. HVIS DISSE LOVE GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU HAR MULIGVIS YDERLIGERE RETTIGHEDER.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os, herunder vores datterselskaber, associerede selskaber og alle vores respektive ledere, agenter, partnere og medarbejdere, skadesløse for og imod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, som en tredjepart har rejst på grund af eller som følge af: (1) dine bidrag; (2) brug af webstedet; (3) brud på disse brugsbetingelser; (4) brud på dine erklæringer og garantier, der er anført i disse brugsbetingelser; (5) din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (6) enhver overdreven skadelig handling over for en anden bruger af webstedet, som du har oprettet forbindelse med via webstedet. Uanset ovenstående forbeholder vi os retten til på din regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, som du skal holde os skadesløs for, og du accepterer at samarbejde på din regning med os om vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om sådanne krav, søgsmål eller retssager, som er omfattet af denne erstatning, når vi bliver opmærksomme på dem.

BRUGERDATA

Vi opbevarer visse data, som du overfører til webstedet med henblik på at administrere webstedets ydeevne samt data vedrørende din brug af webstedet. Selv om vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du alene ansvarlig for alle data, som du overfører, eller som vedrører aktiviteter, du har gennemført ved hjælp af webstedet. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller forvanskning af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til at anlægge sag mod os som følge af et sådant tab eller en sådan forvanskning af sådanne data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OG UNDERSKRIFTER

Besøg på webstedet, afsendelse af e-mails til os og udfyldelse af onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, som vi giver dig elektronisk, via e-mail og på webstedet, opfylder ethvert lovkrav om, at en sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED BRUGEN AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTEGNELSER SAMT ELEKTRONISK LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG OPTEGNELSER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INDLEDT ELLER GENNEMFØRT AF OS ELLER VIA WEBSTEDET. Du giver hermed afkald på alle rettigheder eller krav i henhold til love, bestemmelser, regler, forordninger eller andre love i enhver jurisdiktion, som kræver originalunderskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på anden måde end elektronisk. 

BRUGERE OG INDBYGGERE I CALIFORNIEN

Hvis en klage over os ikke er løst på tilfredsstillende vis, kan du skriftligt henvende dig til Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs.

ANDETDisse brugsbetingelser og alle politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på webstedet eller i forbindelse med webstedet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser, skal det ikke betragtes som et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse brugsbetingelser gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Vi kan til enhver tid overdrage alle eller en del af vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skader, forsinkelser eller manglende handling forårsaget af årsager, som ligger uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse brugsbetingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse brugsbetingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Der er ikke skabt noget joint venture, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse brugsbetingelser eller brugen af webstedet. Du accepterer, at disse brugsbetingelser ikke vil blive fortolket imod os i kraft af, at vi har udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, som du måtte have baseret på den elektroniske form af disse brugsbetingelser og på, at parterne ikke har underskrevet disse brugsbetingelser.

GÆLDENDE RET

Disse servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien.

KONTAKT OS 

For at løse en klage vedrørende webstedet eller for at få yderligere oplysninger om brugen af webstedet bedes du kontakte os på: 

frank@futuraride.com