BRUGERBETINGELSER

AFTALE OM VILKÅR

These Terms of Use constitute a legally binding agreement made between you, whether personally or on behalf of an entity (“you”) and Futuraride(“Company”, “we”, “us”, or “our”), concerning your access to and use of the futuraride.com website as well as any other media form, media channel, mobile website or mobile application related, linked, or otherwise connected thereto (collectively, the “Site”). You agree that by accessing the Site, you have read, understood, and agreed to be bound by all of these Terms of Use. IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THESE TERMS OF USE, THEN YOU ARE EXPRESSLY PROHIBITED FROM USING THE SITE AND YOU MUST DISCONTINUE USE IMMEDIATELY. 

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, er hermed udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse brugsbetingelser til enhver tid og af enhver grund. Vi vil gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer ved at opdatere datoen for "Sidst opdateret" i disse brugsbetingelser, og du giver afkald på enhver ret til at modtage en specifik meddelelse om hver enkelt af disse ændringer. Det er dit ansvar at gennemgå disse Vilkår for anvendelse regelmæssigt for at holde dig orienteret om opdateringer. Du vil være underlagt og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og have accepteret ændringerne i reviderede brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter den dato, hvor de reviderede brugsbetingelser er blevet offentliggjort. 

Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af personer eller enheder i en jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med love eller regler, eller som ville underlægge os et registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er alene ansvarlige for overholdelse af lokal lovgivning, hvis og i det omfang lokal lovgivning er gældende. 

Webstedet er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke bestemmelser (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love, må du ikke bruge dette websted. Du må ikke bruge webstedet på en måde, som ville være i strid med Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA). 

Webstedet er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge eller registrere sig på webstedet.

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores ejendom, og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, hjemmesidedesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet set "indhold") og de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt heri (varemærkerne), ejes eller kontrolleres af os eller er licenseret til os og er beskyttet af ophavsrets- og varemærkelovgivning og forskellige andre immaterielle rettigheder og love om illoyal konkurrence i USA, international ophavsretslovgivning og internationale konventioner. Indholdet og mærkerne leveres på webstedet "SOM DET ER" udelukkende til din information og personlige brug. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse brugsbetingelser, må ingen dele af webstedet og intet indhold eller varemærker kopieres, reproduceres, sammenfattes, genudgives, uploades, offentliggøres, offentliggøres, vises offentligt, kodes, oversættes, overføres, distribueres, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til kommercielle formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse. 

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, får du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af det indhold, som du har fået adgang til, udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet dig til og på webstedet, indholdet og mærkerne.

BRUGERREPRÆSENTATIONER

By using the Site, you represent and warrant that: (1) all registration information you submit will be true, accurate, current, and complete; (2) you will maintain the accuracy of such information and promptly update such registration information as necessary; (3) you have the legal capacity and you agree to comply with these Terms of Use; (4) you are not a minor in the jurisdiction in which you reside; (5) you will not access the Site through automated or non-human means, whether through a bot, script, or otherwise; (6) you will not use the Site for any illegal or unauthorized purpose; and (7) your use of the Site will not violate any applicable law or regulation. 

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller dele heraf).

FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til andre formål end dem, som vi stiller webstedet til rådighed for. Webstedet må ikke bruges i forbindelse med kommercielle aktiviteter, undtagen dem, der specifikt er godkendt af os. 

Som bruger af webstedet accepterer du, at du ikke må:

1. Systematically retrieve data or other content from the Site to create or compile, directly or indirectly, a collection, compilation, database, or directory without written permission from us.

2. At snyde, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i forsøg på at få kendskab til følsomme kontooplysninger som f.eks. brugeradgangskoder.

3. Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopiering af indhold eller håndhæver begrænsninger i brugen af webstedet og/eller indholdet på webstedet.

4. Nedgøre, plette eller på anden måde skade os og/eller webstedet efter vores mening.

5. Bruge oplysninger fra webstedet til at chikanere, misbruge eller skade en anden person.

6. Gør uretmæssig brug af vores supporttjenester eller indsender falske rapporter om misbrug eller forseelser.

7. Bruge webstedet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med gældende love eller regler.

8. Bruge webstedet til at reklamere for eller tilbyde at sælge varer og tjenester.

9. Indgå i uautoriseret framing af eller linking til webstedet.

10. Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) virus, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udstationering af gentagne tekster), der forstyrrer en parts uafbrudte brug og nydelse af webstedet eller ændrer, forringer, afbryder, afbryder, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af webstedet.

11. Indgå i nogen form for automatiseret brug af systemet, såsom brug af scripts til at sende kommentarer eller meddelelser eller brug af data mining, robotter eller lignende værktøjer til indsamling og udtrækning af data.

13. Forsøge at udgive sig for at være en anden bruger eller person eller bruge en anden brugers brugernavn.

14. Sælge eller på anden måde overføre din profil.

15. Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamlings- eller transmissionsmekanisme, herunder uden begrænsning, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies eller andre lignende enheder (undertiden benævnt "spyware" eller "passive indsamlingsmekanismer" eller "pcms").

16. Forstyrre, afbryde eller skabe en unødig belastning af webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med webstedet.

17. Chikanere, genere, intimidere eller true nogen af vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere en del af webstedet til dig.

18. Forsøg på at omgå foranstaltninger på webstedet, der er designet til at forhindre eller begrænse adgangen til webstedet eller dele af webstedet.

19. Kopiere eller tilpasse webstedets software, herunder, men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.

20. Dechifrere, dekompilere, demontere eller foretage reverse engineering af software, der på nogen måde udgør eller på nogen måde udgør en del af webstedet.

21. Except as may be the result of standard search engine or Internet browser usage, use, launch, develop, or distribute any automated system, including without limitation, any spider, robot, cheat utility, scraper, or offline reader that accesses the Site, or using or launching any unauthorized script or other software.

22. Bruge en indkøbsagent eller indkøbsagent til at foretage indkøb på webstedet.

23. Gøre uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamle brugernavne og/eller e-mailadresser på brugere elektronisk eller på anden vis med henblik på at sende uopfordrede e-mails eller oprette brugerkonti på automatiseret vis eller under falske forudsætninger.

24. Bruge webstedet som en del af et forsøg på at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og/eller indholdet til en indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.

BRUGERGENEREREDE BIDRAG

The Site may invite you to chat, contribute to, or participate in blogs, message boards, online forums, and other functionality, and may provide you with the opportunity to create, submit, post, display, transmit, perform, publish, distribute, or broadcast content and materials to us or on the Site, including but not limited to text, writings, video, audio, photographs, graphics, comments, suggestions, or personal information or other material (collectively, “Contributions”). Contributions may be viewable by other users of the Site and through third-party websites. As such, any Contributions you transmit may be treated as non-confidential and non-proprietary. When you create or make available any Contributions, you thereby represent and warrant that:

 1. Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller fremførelse samt adgang til, downloading eller kopiering af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke tredjeparters ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmeligheder eller moralske rettigheder.
 2. You are the creator and owner of or have the necessary licenses, rights, consents, releases, and permissions to use and to authorize us, the Site, and other users of the Site to use your Contributions in any manner contemplated by the Site and these Terms of Use.
 3. You have the written consent, release, and/or permission of each and every identifiable individual person in your Contributions to use the name or likeness of each and every such identifiable individual person to enable inclusion and use of your Contributions in any manner contemplated by the Site and these Terms of Use.
 4. Your Contributions are not false, inaccurate, or misleading.
 5. Your Contributions are not unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, pyramid schemes, chain letters, spam, mass mailings, or other forms of solicitation.
 6. Your Contributions are not obscene, lewd, lascivious, filthy, violent, harassing, libelous, slanderous, or otherwise objectionable (as determined by us).
 7. Your Contributions do not ridicule, mock, disparage, intimidate, or abuse anyone.
 8. Your Contributions are not used to harass or threaten (in the legal sense of those terms) any other person and to promote violence against a specific person or class of people.
 9. Your Contributions do not violate any applicable law, regulation, or rule.
 10. Your Contributions do not violate the privacy or publicity rights of any third party.
 11. Your Contributions do not contain any material that solicits personal information from anyone under the age of 18 or exploits people under the age of 18 in a sexual or violent manner.
 12. Your Contributions do not violate any applicable law concerning child pornography, or otherwise intended to protect the health or well-being of minors.
 13. Your Contributions do not include any offensive comments that are connected to race, national origin, gender, sexual preference, or physical handicap.
 14. Your Contributions do not otherwise violate, or link to material that violates, any provision of these Terms of Use, or any applicable law or regulation.

Enhver brug af webstedet i strid med ovenstående overtræder disse brugsbetingelser og kan bl.a. medføre, at dine rettigheder til at bruge webstedet opsiges eller suspenderes.

BIDRAGSLICENS

By posting your Contributions to any part of the Site or making Contributions accessible to the Site by linking your account from the Site to any of your social networking accounts, you automatically grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to us an unrestricted, unlimited, irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, royalty-free, fully-paid, worldwide right, and license to host, use, copy, reproduce, disclose, sell, resell, publish, broadcast, retitle, archive, store, cache, publicly perform, publicly display, reformat, translate, transmit, excerpt (in whole or in part), and distribute such Contributions (including, without limitation, your image and voice) for any purpose, commercial, advertising, or otherwise, and to prepare derivative works of, or incorporate into other works, such Contributions, and grant and authorize sublicenses of the foregoing. The use and distribution may occur in any media formats and through any media channels. 

Denne licens gælder for alle former, medier eller teknologier, der er kendt eller udvikles nu eller senere, og omfatter vores brug af dit navn, firmanavn og franchisenavn, alt efter hvad der er relevant, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer og personlige og kommercielle billeder, som du giver os. Du giver afkald på alle moralske rettigheder i dine bidrag, og du garanterer, at der ikke på anden måde er gjort moralske rettigheder gældende i dine bidrag. 

Vi påberåber os ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du beholder det fulde ejerskab af alle dine bidrag og alle intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle udsagn eller erklæringer i dine Bidrag, som du har givet i noget område på webstedet. Du er alene ansvarlig for dine Bidrag til webstedet, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os for ethvert ansvar og at afstå fra enhver retssag mod os i forbindelse med dine Bidrag. 

Vi har ret til, efter eget skøn, (1) at redigere, redigere eller på anden måde ændre bidrag; (2) at omkategorisere bidrag for at placere dem på mere passende steder på webstedet; og (3) at forhåndsgranske eller slette bidrag til enhver tid og af enhver grund uden varsel. Vi har ingen forpligtelse til at overvåge dine Bidrag.

RETNINGSLINJER FOR REVISIONER

Vi kan give dig områder på webstedet, hvor du kan afgive anmeldelser eller bedømmelser. Når du skriver en anmeldelse, skal du overholde følgende kriterier: (1) du skal have førstehåndserfaring med den person/enhed, der anmeldes; (2) dine anmeldelser må ikke indeholde stødende blasfemi, eller misbrug, racistisk, stødende eller hadefuldt sprog; (3) dine anmeldelser må ikke indeholde diskriminerende henvisninger baseret på religion, race, køn, national oprindelse, alder, civilstand, seksuel orientering eller handicap; (4) dine anmeldelser må ikke indeholde henvisninger til ulovlig aktivitet; (5) du må ikke være tilknyttet konkurrenter, hvis du udsender negative anmeldelser; (6) du må ikke drage konklusioner om lovligheden af en adfærd; (7) du må ikke udgive falske eller vildledende udtalelser; og (8) du må ikke organisere en kampagne, der opfordrer andre til at udgive anmeldelser, hvad enten de er positive eller negative. 

Vi kan acceptere, afvise eller fjerne anmeldelser efter vores eget skøn. Vi har absolut ingen forpligtelse til at screene anmeldelser eller slette anmeldelser, selv hvis nogen anser anmeldelser for anstødelige eller unøjagtige. Anmeldelser er ikke godkendt af os og repræsenterer ikke nødvendigvis vores holdninger eller holdninger hos nogen af vores tilknyttede selskaber eller partnere. Vi påtager os intet ansvar for nogen anmeldelse eller for eventuelle krav, forpligtelser eller tab som følge af en anmeldelse. Ved at indsende en anmeldelse giver du os hermed en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig og underlicensérbar ret og licens til at reproducere, ændre, oversætte, overføre, transmittere på enhver måde, vise, udføre og/eller distribuere alt indhold vedrørende anmeldelser.

SOCIALE MEDIER

Som en del af funktionaliteten på webstedet kan du sammenkoble din konto med onlinekonti, du har hos tredjepartstjenesteudbydere (hver af disse konti er en "tredjepartskonto") ved enten at: (1) ved at give dine loginoplysninger til din tredjepartskonto via webstedet eller (2) ved at give os adgang til din tredjepartskonto, som det er tilladt i henhold til de gældende vilkår og betingelser, der gælder for din brug af hver tredjepartskonto. Du erklærer og garanterer, at du er berettiget til at give os dine loginoplysninger til din tredjepartskonto og/eller give os adgang til din tredjepartskonto, uden at du overtræder nogen af de vilkår og betingelser, der gælder for din brug af den pågældende tredjepartskonto, og uden at forpligte os til at betale gebyrer eller gøre os underlagt nogen brugsbegrænsninger, der er pålagt af tredjepartstjenesteudbyderen af tredjepartskontoen. Ved at give os adgang til en tredjepartskonto forstår du, at (1) vi kan få adgang til, gøre tilgængeligt og gemme (hvis relevant) indhold, som du har givet til og gemt på din tredjepartskonto (det "indhold fra sociale netværk"), så det er tilgængeligt på og via webstedet via din konto, herunder uden begrænsning eventuelle vennelister, og (2) vi kan sende til og modtage yderligere oplysninger fra din tredjepartskonto i det omfang, du får besked, når du forbinder din konto med tredjepartskontoen. Afhængigt af de Tredjepartskonti, du vælger, og med forbehold af de indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, du har indstillet i sådanne Tredjepartskonti, kan personligt identificerbare oplysninger, som du lægger op på dine Tredjepartskonti, være tilgængelige på og via din konto på webstedet. Bemærk venligst, at hvis en tredjepartskonto eller en tilknyttet tjeneste bliver utilgængelig, eller hvis vores adgang til en sådan tredjepartskonto opsiges af tredjepartstjenesteudbyderen, kan det sociale netværksindhold muligvis ikke længere være tilgængeligt på og via webstedet. Du vil til enhver tid have mulighed for at deaktivere forbindelsen mellem din konto på webstedet og dine tredjepartskonti. BEMÆRK VENLIGST, AT DIT FORHOLD TIL DE TREDJEPARTSTJENESTEUDBYDERE, DER ER TILKNYTTET DINE TREDJEPARTSKONTI, UDELUKKENDE ER REGULERET AF DIN(E) AFTALE(R) MED SÅDANNE TREDJEPARTSTJENESTEUDBYDERE. Vi gør intet forsøg på at gennemgå indhold fra sociale netværk til noget formål, herunder, men ikke begrænset til, nøjagtighed, lovlighed eller manglende overtrædelse, og vi er ikke ansvarlige for indhold fra sociale netværk. Du anerkender og accepterer, at vi kan få adgang til din e-mail-adressebog, der er knyttet til en tredjepartskonto, og din kontaktliste, der er gemt på din mobilenhed eller tablet-computer, udelukkende med henblik på at identificere og informere dig om de kontakter, der også har registreret sig for at bruge webstedet. Du kan deaktivere forbindelsen mellem webstedet og din tredjepartskonto ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor eller via dine kontoindstillinger (hvis relevant). Vi vil forsøge at slette alle oplysninger, der er gemt på vores servere, og som blev opnået via en sådan tredjepartskonto, undtagen brugernavnet og profilbilledet, som bliver tilknyttet din konto.

INDSENDELSER

You acknowledge and agree that any questions, comments, suggestions, ideas, feedback, or other information regarding the Site (“Submissions”) provided by you to us are non-confidential and shall become our sole property. We shall own exclusive rights, including all intellectual property rights, and shall be entitled to the unrestricted use and dissemination of these Submissions for any lawful purpose, commercial or otherwise, without acknowledgment or compensation to you. You hereby waive all moral rights to any such Submissions, and you hereby warrant that any such Submissions are original with you or that you have the right to submit such Submissions. You agree there shall be no recourse against us for any alleged or actual infringement or misappropriation of any proprietary right in your Submissions.

FORVALTNING AF ANLÆGSOMRÅDET

Vi forbeholder os retten, men ikke forpligtelsen, til at: (1) overvåge webstedet for overtrædelser af disse brugsbetingelser; (2) træffe passende juridiske foranstaltninger mod enhver, der efter vores eget skøn overtræder loven eller disse brugsbetingelser, herunder uden begrænsning, at rapportere en sådan bruger til de retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores eget skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) ethvert af dine bidrag eller enhver del heraf; (4) efter vores eget skøn og uden begrænsning, meddelelse eller ansvar at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på anden måde belaster vores systemer; og (5) på anden måde administrere webstedet på en måde, der har til formål at beskytte vores rettigheder og ejendom og at fremme en korrekt funktion af webstedet.

POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

We care about data privacy and security. Please review our Privacy Policy: https://futuraride.com/privacy-policy/. By using the Site, you agree to be bound by our Privacy Policy, which is incorporated into these Terms of Use. Please be advised the Site is hosted in the United States. If you access the Site from any other region of the world with laws or other requirements governing personal data collection, use, or disclosure that differ from applicable laws in the United States, then through your continued use of the Site, you are transferring your data to the United States, and you agree to have your data transferred to and processed in the United States.

KRÆNKELSER AF OPHAVSRETTEN

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at noget materiale, der er tilgængeligt på eller via webstedet, krænker en ophavsret, som du ejer eller kontrollerer, bedes du straks underrette os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor ("Underretning"). En kopi af din anmeldelse vil blive sendt til den person, der har lagt det materiale, der er nævnt i anmeldelsen, ud eller gemt det. Vær opmærksom på, at du i henhold til gældende lovgivning kan blive holdt ansvarlig for erstatning, hvis du laver væsentlige fejlagtige oplysninger i en anmeldelse. Hvis du derfor ikke er sikker på, at materiale, der findes på eller linkes til fra webstedet, krænker din ophavsret, bør du overveje først at kontakte en advokat.

LØBETID OG OPSIGELSE

These Terms of Use shall remain in full force and effect while you use the Site. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE TERMS OF USE, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE SITE (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE TERMS OF USE OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION. WE MAY TERMINATE YOUR USE OR PARTICIPATION IN THE SITE OR DELETE YOUR ACCOUNT AND ANY CONTENT OR INFORMATION THAT YOU POSTED AT ANY TIME, WITHOUT WARNING, IN OUR SOLE DISCRETION. 

Hvis vi opsiger eller suspenderer din konto af en eller anden grund, er det forbudt for dig at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller en tredjeparts navn, selv om du handler på vegne af tredjeparten. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os retten til at træffe passende juridiske foranstaltninger, herunder uden begrænsning at forfølge civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige retsmidler.

ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os ret til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af webstedet til enhver tid eller af enhver grund efter vores eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Vi forbeholder os også ret til at ændre eller afbryde hele eller dele af webstedet uden varsel til enhver tid. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for ændringer, prisændringer, suspension eller ophør af webstedet. 

Vi kan ikke garantere, at webstedet vil være tilgængeligt til enhver tid. Vi kan opleve hardware-, software- eller andre problemer eller have behov for at udføre vedligeholdelse i forbindelse med webstedet, hvilket kan resultere i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os ret til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde ændre webstedet til enhver tid eller af enhver grund uden at give dig besked. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skader eller ulemper som følge af din manglende adgang til eller brug af webstedet i forbindelse med nedetid eller afbrydelse af webstedet. Intet i disse brugsbetingelser skal fortolkes således, at det forpligter os til at vedligeholde og understøtte webstedet eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

BILÆGGELSE AF TVISTER
Uformelle forhandlinger

To expedite resolution and control the cost of any dispute, controversy, or claim related to these Terms of Use (each a “Dispute” and collectively, the “Disputes”) brought by either you or us (individually, a “Party” and collectively, the “Parties”), the Parties agree to first attempt to negotiate any Dispute (except those Disputes expressly provided below) informally for at least thirty (30) days before initiating arbitration. Such informal negotiations commence upon written notice from one Party to the other Party.

Uformelle forhandlinger

Parterne er enige om, at en eventuel voldgift skal være begrænset til tvisten mellem parterne individuelt. I det omfang loven tillader det, (a) må ingen voldgiftssag forenes med nogen anden procedure; (b) der er ingen ret eller bemyndigelse til at lade en tvist blive voldgiftsbehandlet på et gruppesøgsmål eller til at anvende gruppesøgsmålsprocedurer; og (c) der er ingen ret eller bemyndigelse til at indbringe en tvist i en påstået repræsentativ egenskab på vegne af offentligheden eller andre personer.

RETTELSER

Der kan være oplysninger på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet til enhver tid og uden forudgående varsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

WEBSTEDET LEVERES I DEN TILSTAND, SOM DET ER, OG SOM DET ER TILGÆNGELIGT. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET OG VORES TJENESTER SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, I FORBINDELSE MED WEBSTEDET OG DIN BRUG AF DET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF SIDENS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF WEBSTEDER, DER ER KNYTTET TIL SIDEN, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR (1) FEJL, FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER MATERIELLE SKADER AF ENHVER ART SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF SIDEN, (3) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER FINANSIELLE OPLYSNINGER, DER ER LAGRET DERI, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSION TIL ELLER FRA WEBSTEDET, (5) ALLE FEJL, VIRA, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER VIA WEBSTEDET AF EN TREDJEPART, OG/ELLER (6) ALLE FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR ETHVERT TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF INDHOLD, DER ER OFFENTLIGGJORT, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER OS IKKE ANSVAR FOR PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA WEBSTEDET, ET WEBSTED MED HYPERLINK ELLER ET WEBSTED ELLER EN MOBILAPPLIKATION, DER ER VIST I ET BANNER ELLER ANDEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR AT OVERVÅGE TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTEYDELSE VIA ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DØMMEKRAFT OG UDVISE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER RELEVANT.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

IN NO EVENT WILL WE OR OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING LOST PROFIT, LOST REVENUE, LOSS OF DATA, OR OTHER DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SITE, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, OUR LIABILITY TO YOU FOR ANY CAUSE WHATSOEVER AND REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION, WILL AT ALL TIMES BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID, IF ANY, BY YOU TO US. CERTAIN US STATE LAWS AND INTERNATIONAL LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

SKADESLØSHOLDELSE

You agree to defend, indemnify, and hold us harmless, including our subsidiaries, affiliates, and all of our respective officers, agents, partners, and employees, from and against any loss, damage, liability, claim, or demand, including reasonable attorneys’ fees and expenses, made by any third party due to or arising out of: (1) your Contributions; (2) use of the Site; (3) breach of these Terms of Use; (4) any breach of your representations and warranties set forth in these Terms of Use; (5) your violation of the rights of a third party, including but not limited to intellectual property rights; or (6) any overt harmful act toward any other user of the Site with whom you connected via the Site. Notwithstanding the foregoing, we reserve the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter for which you are required to indemnify us, and you agree to cooperate, at your expense, with our defense of such claims. We will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action, or proceeding which is subject to this indemnification upon becoming aware of it.

BRUGERDATA

Vi opbevarer visse data, som du overfører til webstedet med henblik på at administrere webstedets ydeevne samt data vedrørende din brug af webstedet. Selv om vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du alene ansvarlig for alle data, som du overfører, eller som vedrører aktiviteter, du har gennemført ved hjælp af webstedet. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller forvanskning af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til at anlægge sag mod os som følge af et sådant tab eller en sådan forvanskning af sådanne data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OG UNDERSKRIFTER

Besøg på webstedet, afsendelse af e-mails til os og udfyldelse af onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, som vi giver dig elektronisk, via e-mail og på webstedet, opfylder ethvert lovkrav om, at en sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED BRUGEN AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTEGNELSER SAMT ELEKTRONISK LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG OPTEGNELSER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INDLEDT ELLER GENNEMFØRT AF OS ELLER VIA WEBSTEDET. Du giver hermed afkald på alle rettigheder eller krav i henhold til love, bestemmelser, regler, forordninger eller andre love i enhver jurisdiktion, som kræver originalunderskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på anden måde end elektronisk.

BRUGERE OG INDBYGGERE I CALIFORNIEN

Hvis en klage over os ikke er løst på tilfredsstillende vis, kan du skriftligt henvende dig til Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs. 

MISCELLANEOUSThese Terms of Use and any policies or operating rules posted by us on the Site or in respect to the Site constitute the entire agreement and understanding between you and us. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Use shall not operate as a waiver of such right or provision. These Terms of Use operate to the fullest extent permissible by law. We may assign any or all of our rights and obligations to others at any time. We shall not be responsible or liable for any loss, damage, delay, or failure to act caused by any cause beyond our reasonable control. If any provision or part of a provision of these Terms of Use is determined to be unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Use and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. There is no joint venture, partnership, employment, or agency relationship created between you and us as a result of these Terms of Use or use of the Site. You agree that these Terms of Use will not be construed against us by virtue of having drafted them. You hereby waive any and all defenses you may have based on the electronic form of these Terms of Use and the lack of signing by the parties hereto to execute these Terms of Use.

GÆLDENDE RET

Disse servicevilkår og eventuelle separate aftaler, hvorved vi leverer tjenester til dig, er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien.